Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

V následujícím textu naleznete informace o našem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku neváhejte a kontaktujte nás na naší emailové adrese nebo telefonu - rádi Vám poradíme. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Všeobecná ustanovení:

1. Prodávajícím je Chvátal-Artex,.s.r.o. (dále jen "prodávající").
2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

Objednávka:

1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, pomocí SMS, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí kupující. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky:

1. Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* Bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod):

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se vztahuje na neosobní doručení zboží.V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:

   - musí být v původním obalu,
   - nesmí nést známky použití,
   - musí být nepoškozené,
   - musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
      s kopií dokladu o koupi.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamace a jejich uplatňování:
Viz. Záruční a reklamační podmínky.

Dodací podmínky:

1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.
2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
Konkrétní způsob dodání si zvolíte při vyplňování objednávky. Informace o cenách přepravy.
3. Dopravní poplatky mohou být nižší, nikdy však nesmí být vyšší než zde uvedené částky, pokud o tom nebyl kupující předem obeznámen patřičným způsobem.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01. září 2008. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování